Ổ vi trùng trong bể nước ở các chung cư TPHCM

Ổ vi trùng trong bể nước ở các chung cư TPHCM

Việc sử dụng bồn, bể chứa nước để sinh hoạt rất phổ biến tại các hộ dân, chung cư ở TP.HCM. Thế nhưng, do công tác vệ sinh, xúc rửa không đảm bảo, dẫn đến bồn, bể chứa thành ổ chứa vi khuẩn, là nguy cơ gây dịch bệnh trong dân cư. Theo bác sĩ Lê Văn Nhân, Phó giám đốc...