Đặt Lịch Ngay Chat với Thợ Việt 0903.532.938
/*tawkto api*/

Anh/Chị quý mến em! Khi cần đặt lịch hay bảo hành, Anh/Chị điền vào mẫu biểu bên dưới, để đảm bảo đúng nhân viên Thợ Việt phục vụ và chịu trách nhiệm bảo hành chu đáo về sau.(**) Thợ Việt sẽ liên hệ lại Quý Khách ngay từ 07h đến 17h. Nếu Quý Khách hàng đặt lịch ngoài giờ làm việc, Thợ Việt sẽ liên hệ xác nhận vào sáng mai hoặc vào ngày Quý Khách yêu cầu thực hiện.
(**) Cảm ơn Quý Khách Hàng đã sử dụng dịch vụ.
(**) Thợ Việt sẽ liên hệ lại Quý Khách ngay từ 07h đến 17h. Nếu Quý Khách hàng đặt lịch ngoài giờ làm việc, Thợ Việt sẽ liên hệ xác nhận vào sáng mai hoặc vào ngày Quý Khách yêu cầu thực hiện.
(**) Cảm ơn Quý Khách Hàng đã sử dụng dịch vụ.
(**) Thợ Việt sẽ liên hệ lại Quý Khách ngay từ 07h đến 17h. Nếu Quý Khách hàng đặt lịch ngoài giờ làm việc, Thợ Việt sẽ liên hệ xác nhận vào sáng mai hoặc vào ngày Quý Khách yêu cầu thực hiện.
THỢ VIỆT ĐÃ TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ

Khiếu nại - Góp ý


- Mọi thông tin của Quý Khách sẽ được gửi đến Ban Quản lý Công ty và xử lý.

- Thông tin của Quý Khách sẽ được bảo mật.

Hỏi / Đáp - Tư Vấn


Thảo Luận