Thợ Sửa Nhà Quận 10 – Sửa Tường Bị Thấm Nặng?

Thợ Sửa Nhà Quận 10 – Sửa Tường Bị Thấm Nặng?

Nhà của một khách hàng ở quận 10 sau nhiều năm sử dụng tường đã xuất hiện nhiều chỗ thấm nặng. Hôm nay, khách yêu cầu xuống khảo sát và tư vấn sửa chữa. Sau khi nhận được yêu cầu, Thợ Việt đến khảo sát, báo giá chống thấm và tiến hành thi công. Thợ sửa nhà quận 10 uy...