2008-17 – do tim ong nuoc PCCC bi be ngam nha may 3 (22)

Dò nước rò rỉ

Dò nước rò rỉ, thợ sửa ống nước rò ri